Bonjour

Thân chào các bạn đến thăm trang mạng của

Trường Việt Nam Hàng Hải

Đây là quyển kỷ yếu của toàn thể người đi biển, phục vụ trên các thương thuyền của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Những người đi biển nầy đã góp công mang lại sự thịnh vượng của nền kinh tế miền Nam Việt Nam, và quốc kỳ Việt Nam đã cùng với các anh tung bay khắp các đại dương và các hải cảng trên thế giới.

Về chúng tôi

Mạng vnhanghaiphap.free.fr vừa được chào đời để nối kết và liên lạc với những người đi biển trước năm 1975. Nó không tiếp nối hay thay thế mạng kyyeuhanghai.blogspot.comwww.facebook.com/kyyeuhanghai đã hoạt động từ nhiều năm qua hay nói đúng hơn nó chỉ là một phiên bản hay kho chứa đồ cũ của những mạng nói trên. Vì thế, nó chỉ chứa đựng những bài viết  hay tài liệu của mạng kyyeuhanghai được trình bày lại một cách sáng sủa và mỹ thuật hơn để mọi người có thể truy tìm một cách dễ dàng.

 

Trước thềm Năm Mới

Mạng Hàng Hải Thương Thuyền Việt Nam kính chúc

quí cựu Giáo Sư,

quí Niên trưởng và Thân Hữu

một Tân Niên Giáp Thìn

nhiều sức khỏe và an lành

 

Tin tức nội bộ 2024

 - Tin buồn anh Hà văn Tài